Referenser

Cirkulationsplats Sisjön - Peab

 • Storgatsten 880m2

Resecentrum Säffle - Sten & Vägarbeten Ab

 • Plattor 1500m2
 • Marksten Hexa 250m2

Frejaskolan Gnesta - Skanska

 • Kantstöd av granit 3000m
 • Plattor 700m2
 • Storgatsten 400m2

Skeppet Kv. Pinassen Karlstad - Peab

 • Plattor 500m2
 • Granithäll 160m2

Packhusgatan etapp 2 Karlstad - Sten & Vägarbeten Ab

 • Smågatsten 780m2
 • Storgatsten 160m2
 • Betongmarkplattor 130m2
 • Kantstöd av granit 900m

Gräsarmering Nykvarn - Kilenkrysset

 • Gräsarmering Siena 1200m2

Resecentrum Grums - Peab

 • Fristadsplattan 200m2
 • Uni-loc 520m2
 • Storgatsten 100m2
 • Naturstensplattor 70m2
 • Kantstöd av granit 1700m
 • Busskantstöd 110m

Gränby sportfält Uppsala - Peab

 • Plattor 4200m2

Almentorget Karlstad - Sten & Vägarbeten Ab

 • Marksten 660m2 (Siena)
 • Granithällar 150m2

Länsstyrelsen Karlstad - Skanska

 • Granitplattor 100m2
 • Skiffer 250m2
 • Smågatsten 110m2
 • Plattor 100m2

Tågmästaren Örebro - Tranab

 • Plattor 340m2

Bryggudden Karlstad - Sten & Vägarbeten Ab

 • Marksten 920m2 (Uni-coloc)
 • Storgatsten 650m2
 • Kantsten 320m

Älvpromenaden Karlstad - Sten & Vägarbeten Ab

 • Marksten 1000m2 (Siena)
 • Granithällar 180m2
 • Knott 500m2
 • Smågatsten 1000m2
 • Smågatsten flammad 630 m2
 • Kantsten 550m

Norra Källgatan Västerås - Bro & Väg Mälardalen Ab

 • Plattor 2900m2 (350x350) 
 • Smågatsten 970m2
 • Kantsten 840m

Kvarnholmen Stockholm - Kanonaden Entreprenad Ab

 • Smågatsten 1150m2

Raketskolan Kiruna - Ncc (Uppdragsgivare: Stenteknik)

Gottsunda - Salboheds bygg och anläggning Ab (Uppdragsgivare: Stenteknik)

 • Smågatsten 500m2
 • Kantsten 2200m
 • Marksten 220m2 (210x140x70)

Cirkulationsplats Västerås - Ncc (Uppdragsgivare: Stenteknik)

 • Storgatsten 500m2
 • Kantsten 600m

Kajen Nyköping - J&A Entreprenad Ab (Uppdragsgivare: Stenteknik)

 • Smågatsten 1900m2

Vålberg Bussgata - Segermo (Uppdragsgivare: Stenteknik)

 • Marksten 340m2 (210x105x70)
 • Smågatsten 280m2
 • Storgatsten 380m

Brobyskolan Sunne - Segermo

 • Plattor 580m2 (350x350x70)
 • Marksten 130m2 (210x105x70)

Torsby centrum - Peab

 • Marksten 1750m2 (210x210x70)
 • Smågatsten 210m2
 • Storgatsten 150m2
 • Kantsten 1030m
 • Trappa 37m
 • Mur 12m

Östra Torggatan Karlstad - Sten & Vägarbeten Ab

 • Marksten 1820m2 (Uni Optiloc)
 • Betonghällar 970m2 (350x700x80)
 • Smågatsten 460m2
 • Storgatsten 360m2
 • Kantsten 1300 m
 • Plattor 165m2 (350x350x65)

Coop Norrstrand Karlstad - Sten & Vägarbeten Ab

 • Marksten 300m2 (Superförband)

Farthinder Torsby - Torsby Kommun

 • Marksten 230m2 (Sf-sten)

Jaxtorget Borlänge - Last & Frakt i Dalarna Ab

 • Marksten 1550m2 (Siena 117x233x60)
 • Smågatsten 320m2
 • Storgatsten 110m
 • Kantsten 350m

Åsgatan Hedemora - Last & Frakt i Dalarna Ab

 • Kantsten 2300m
 • Smågatsten 100m2